E.G. Wilhelmus Pp, foto: Ellen Meinen, Agrio

E.G Wilhelmus Pp. Alle gegevens:


E.G. Wilhelmus Pp is als embryo geïmporteerd. Hij stamt uit de bekende Maerle koefamilie van Johann Eberl.

Moeder Mearle Pp was een Safir dochter uit de grootmoeder van Wilhelmus Pp: Mobil PS-dochter Maxime.

Maxime is nog steeds in leven en heeft tot nu toe ruim 130.000 liter melk gegeven. Haar moeder gaf in totaal op 115.000 kg.

Wilhelmus Pp heeft bewezen een Fleckviehstier te zijn die middelgrote en handige koeien vererft. Fitness en gehalten zijn sterke punten in de vererving naast het uitstekende beenwerk en de functionele uiers.

E.G. Wilhelmus Pp

Fraaie 3e, 4e en een 5e kalfs Wilhelmus dochters bij Langedijk in NH. FILMPJES