Een beste indexdraai voor Wolfgang. Met nu 124 dochters in de index is Wolfgang 23 punten NVI gestegen tov de vorige draai.

E.G. Wolfgang

De publicatie is op dubbeldoel basis. Voor de gehalten is Wolfgang omgerekend naar zwartbontbasis een echte eiwitpercentage verhoger met plus 0.25 %E ZB basis. En een keurige vet % stier met plus 0.05 % V op ZB.

Wolfgang dochter bij Osinga

Wolfgang dtr bij de Fam. Pullen.

 

Wolfgang kreeg deze draai geen VLI index (vleesindex op basis van slachtkenmerken van kalveren) vanwege het feit dat er geen uitwisseling van die gegevens is op dit moment met GES. Dit houdt in dat (in geval van berekening op basis van verwachtingswaarde) er 47 punten NVI minder zijn toebedeeld aan Wolfgang. Voor de volgende draai zal dat hersteld zijn zo is de verwachting.

 

 

 

 

Indexdraai april 2018