260 dochters van Wolfgang, waarvan 50 derdekalfs zorgen voor een betrouwbare en stabiele index. In de flyer zijn de nieuwe cijfers verwerkt. E.G. Wolfgang is een eiwitpercentage specialist met +0,31%E op ZB basis. Productieve en vruchtbare koeien met beste uiers die zelf gemakkelijk afkalven.

De 148 dochters van Wilhelmus Pp geven veel melk met beste gehalten. Met +0,27 %V en +0,13 %E op ZB basis is Wilhelmus een complete productiestier, waarvan de dochters handig, middelgroot en fit zijn. Vruchtbare koeien met gezonde uiers die net als de dochters van halfbroer Wolfgang zelf gemakkelijk afkalven.

Indexdraai december E.G. Wolfgang en E.G. Wilhelmus Pp