Wilhelmus fokwaarden april 2021
Wolfgang fokwaarden april 2012
Wilhelmus dtr bij Tseard Jetze en Irene Van der Ende
Wolfgang dtr bij Tjerk van Essen, Marsum
Wolfgang dtr bij Jurjen Osinga
Nieuwe cijfers Wilhelmus en Wolfgang